Kennisplatforms


Social community platform for professionals

Social community platform for professionals

Samenwerken • Innovatie • Kennisdelen • Co-creatie

Alle professionals willen uiteindelijk maar één ding: hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Naar de laatste inzichten, met behulp van actuele richtlijnen en op basis van de best practices van andere professionals. Als ze een vraag hebben, willen ze die kunnen stellen aan experts en collega’s door het hele land, of zelfs over de landgrenzen heen. Ze willen alleen die kennis en informatie ontvangen die voor hun werk echt relevant is; waarmee ze daadwerkelijk de kwaliteit van hun werk kunnen verhogen. Onze kennisplatformen ondersteunen professionals en organisaties nog beter te worden in wat ze doen. Door kennis te laten stromen.


Klanten aan het woord

Ghislaine Tilman

"Ons GGD Kennisnet blijft maar groeien. Belangrijk is om het platform overzichtelijk te houden. Yard vraagt door totdat er duidelijk is wat je precies wilt. Zodra dit helder is wordt alles goed doorgesproken en wordt er met je meegedacht over de mogelijkheden. Verder is het prettig dat je een vaste projectleider krijgt toegewezen, de lijnen zijn kort en Yard reageert snel."

Thea Aartsma - GGD Ghor
Informatiespecialist

Ghislaine Tilman

"Yard heeft voor ons in een relatief korte tijd een interactief platform gebouwd voor zowel kennisuitwisseling als voor samenwerking met diverse doelgroepen, 'voor en achter de schermen'. In een korte tijd hadden zich ruim 3600 gebruikers zich op talentstimuleren.nl geregistreerd en dat aantal groeit nog steeds met de dag."

Nora Steenbergen, SLO
Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling


Wat onze kennisplatformen onderscheidt

Content op maat

Doordat alle content op onze communities wordt verrijkt met metadata krijgt de professional content aangereikt die relevant voor hem is. Een blog met een bepaald onderwerp wordt automatisch gelinkt aan een inhoudelijke gerelateerd: ‘Dit nieuwsbericht is mogelijk ook interessant voor u’. Ook ontvangen professionals regelmatig een persoonlijke update die gebaseerd is op hun interesses.

Keuzevrijheid ontwerp

Ondanks dat onze kennisplatformen uit standaardonderdelen bestaan, heeft de opdrachtgever wel de ruimte om – in samenwerking met onze ontwerpers– de homepage en hoofdnavigatie naar eigen inzicht in te richten en het kennisplatform te stylen in een eigen huisstijl. Daarmee komen de online platformen optimaal tegemoet aan de doelstellingen en wensen van onze klanten.

User generated content en gevalideerde kennis

Onder onze opdrachtgevers bevinden zich vooral kennisintensieve organisaties die enerzijds gevalideerde kennis met hun professionals willen delen, en anderzijds ervaring uit praktijk willen ophalen en benutten. Onze kennisplatformen ondersteunen dit proces doordat zowel professionals als organisaties content kunnen plaatsen, delen en verrijken. Door onder andere tagging en matching wordt de content inhoudelijk aan elkaar gekoppeld.

Koppelingen met andere systemen (API’s)

Uiteraard is het mogelijk om de kennisplatformen te koppelen aan andere systemen zoals een CRM of een systeem dat de bedrijfsprocessen registreert. Yard heeft ruime ervaring met het realiseren van koppelingen.


Key features

Prikbord

Notificaties

Slim zoeken

Blogging

Rechten

Poll

Rate

Vraag Antwoord

Meta Datering

Dashboard

Admin settings

Berichten

Rss

Documenten

Vacatures


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Sociaal Werk Nederland

Yard ontwikkelde voor Sociaal Werk Nederland een kennisplatform voor professionals. De landelijke brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening behartigt de belangen van ruim 900 maatschappelijke ondernemers en treedt op als werkgeversorganisatie. Uniek aan het kennisplatform www.sociaalwerknederland.nl is de integratie van de bestaande ledenwebsite met het kennisplatform. Daarnaast is het platform in de verbeterslag aangepast met een volledige mobile first mindset.

www.sociaalwerknederland.nl

Wij begeleiden u om het platform een succes te maken

De rol van Yard Internet houdt niet op bij het ontwerpen en realiseren van het online kennisplatform. Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring met het optimaal inrichten en uitvoeren van communitymanagement. Hoe wordt het platform daadwerkelijk een interactieve community waar waardevolle verbindingen worden gelegd en kennis volop wordt gedeeld? In samenwerking met de opdrachtgever stellen we de doelen en succesfactoren voor het platform op en geven we handvatten om deze daadwerkelijk te bereiken.


Over Yunits

Over de Yunits Kennisplatformen

Yunits wordt in netwerken van professionals ingezet als platform voor kennisdelen, co creëren en digitaal ontmoeten. Yunits online platformen hebben als belangrijkste doel dat kennis gaat stromen.

User generated versus gevalideerde content

Binnen Yunits kennisnetwerken combineren we user-generated en gevalideerde content. Een onderdeel van de community vormt vaak een kennisbank waar deelnemende kennisinstituten hun content plaatsen. Doordat de kennisbank onderdeel uitmaakt van de community heeft de kennisbank gelijk een groot bereik; nieuwe content wordt gelijk naar de deelnemers gestuurd. Ook gaan deelnemers op deze gevalideerde content reageren waardoor deze aan waarde toeneemt.

Relevante content op maat voor de professional

Een online community wordt een succes als er voor de deelnemers wat te halen valt. Yunits is bedacht om professionals relevante content te bieden. Door het leveren van kennis op maat is de community echt van toegevoegde waarde voor haar deelnemers. Ze kunnen de geleverde kennis gelijk inzetten in hun werk. Dat is ons doel!

Een open community

Yunits kan ingezet worden als kennis community binnen een organisatie. Het platform is dan alleen toegankelijk voor de mensen die binnen deze organisatie werkzaam zijn. Yunits is dan het “social intranet” van een organisatie.

Vaker wordt Yunits ingezet als platform om kennis te delen van professionals die bij verschillende organisaties werkzaam zijn. Met name in zorg, welzijn en educatie zien we sterk de behoefte dat beroepsgroepen met elkaar rondom onderwerpen samenkomen en kennis delen. Maar de inzetbaarheid is veel breder dan deze sectoren.

Voor de organisatie

Door inzet van Yunits weet de organisatie wat er speelt bij haar doelgroep. De organisatie weet op welke onderwerpen er gezocht wordt en ziet welke thema’s veel gelezen worden. Hierdoor kunnen organisaties gericht content ontwikkelen of bijvoorbeeld congressen of e-learning tracks rondom deze onderwerpen organiseren.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: Lisette Snippe

Lisette Snippe

Lisette Snippe
Projectmanager